ŠOLA ČUSTVENE INTELIGENCE »ZA SOČUTNO IN LJUBEČO VZGOJO«

Izhajanje iz otroka je bistvo sočutne in ljubeče vzgoje otroka v vrtcu.

 

Pedagogi se pri svojem delu v vrtcih srečujemo z otroki, ki so živahni, zahtevni, hiperaktivni, na žalost pa tudi že s simptomi depresivnosti, nepovezanosti s samim seboj in s svojimi starši. Otrok se osebnostno oblikuje v predšolskem obdobju in pedagogi  smo najpomembnejše osebe izven njegove družinske celice. Otroka lahko s svojim vedenjem oziroma vzgojo povzdignemo v samozavestno osebo lahko pa naredimo tudi obratno.

Če želimo pomagati otroku oziroma ga vzgojiti v samostojnega predvsem pa samozavestnega, moramo stopiti izven okvirjev vzgojno izobraževalnega procesa in iskati vedno nove možnosti, hkrati pa ostati znotraj kurikula za vrtce oziroma učnega programa v šoli. Ob tem pa je potrebno razvijati avtonomnost, graditi partnerstvo s starši in hkrati poskrbeti za svojo, profesionalno, osebnostno rast.

 

Šola čustvene inteligence je zasnovana iz petih srečanj, ki trajajo štiri šolske ure. Od tega sta dve srečanji namenjena povsem praktičnim veščinam, ki se že nekaj let izvajajo v vrtcu v Leskovcu pri Krškem. Navzočim jih predstavi vzgojiteljica Petra Paver, z dolgoletnimi izkušnjami iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami s področja čustvene inteligentnosti, joge, sprostitvene tehnike za najmljaše, glasbena terapija, licenčna trenerka Čarobni otroci itd. Praktične delavnice izvaja v vrtcih in šolah po Sloveniji za pedagoge, otroke in starše. S svojim znanjem, raziskovanjem in pristopi ponuja drugačne, uspešne, pristope.

Tri druženja pa so namenjena spoznavanju človekovega psihičnega sistema, razvoja čustev, vloge staršev. Posebej se posvetimo globinski psihologiji, ki razkriva tisto, kar je človeku večinoma skrito. Predvsem pa ne gre le za teoretično razlago ampak za življenjske primere, ki jih vrsto let pri svojem delu srečuje psihoterapevt mag. Andrej Debeljak.

 

Ob koncu seminarja vsak prejme tudi posebno potrdilo in literaturo v obliki priročnika za samopomoč.

Vsako srečanje je razdeljeno  na dva dela z vmesnim odmorom.

 

1.srečanje:

KAKO NASTANEJO ČUSTVA ALI GENEZA ČLOVEKOVE PSIHE

Rojstvo kot začetek nastajanja človekovega čustvenega sistema. Na tem srečanju govorimo o teoriji navezanosti. Tematika se posveča odnosom med žensko in moškim, ki sta spočela človeka in pomembnosti prvih izkušenj, ki postanejo vodilne za vse življenje.

OTROK KOT ZRCALO SVOJIH STARŠEV

Čustva se med seboj prepletajo in izhajajo eno iz drugega. Vsak otrok povsem povzame čustva svojih staršev. Otroci so pokazatelji, kaj se dogaja z nami kot starši.

 

 2. srečanje:

TEMELJNI MEHANIZMI FUNKCIONIRANJA ČLOVEKOVEGA PSIHIČNEGA SISTEMA

Mehanizem potlačenja: Gre za situacijo, ki jo človekov čustveni sistem odmakne, potlači ali čisto zamrzne.

Prisiljeno ponavljanje: Vzorec kompulzivnega ponavljanja nastane vedno, ko želijo ranjene, notranje-čustvene vsebine izhod na način, da človek poustvari ali poišče čutenjsko identične situacije, kot so bile tiste, ki so vzrok potlačitve v zgodnjem otroštvu.

»Igranje žrtve – ubogega jaza«. Šele s sprejemanjem odgovornosti postane človek čustveno zrela osebnost.

 

3.srečanje:

OPOLNOMOČENJE ČLOVEKA

Pojem človeka zajema različne definicije. Posameznik ni nemočen in nesposoben, ampak je v prvi vrsti nekdo, ki živi tako kot hoče in se mu dogaja v življenju samo tisto kar hoče.

 

OSEBNA RAST PRI MOJEM DELU Z OTROCI

Pri delu se pogosto pojavi občutek, da mi nekdo jemlje mojo »energijo«. Odnos, ki ga ima človek do samega sebe, je vedno identičen odnosu, ki ga ima do sočloveka. Poskrbeti za samega sebe, se vzljubiti je nujno potrebno, če želim do svojega  sočloveka vzpostaviti zdrav in produktiven, predvsem pa ljubeč odnos. Osebnostna rast je vedno nujno potrebna v kolikor želim napredovati tudi pri poslovnem udejstvovanju.

 

NAČINI IN METODE PRI DELOVANJU Z LJUDMI

Pri odnosih do soljudi se je vedno potrebno zavedati, da je moj sočlovek vedno zaznam z mojimi lastnimi čutili. Moj sogovornik v določenem odnosu vedno moje zrcalo.

 

4.srečanje:

KONCEPT »SOČUTNE IN LJUBEČE VZGOJE« V ŠOLSKEM SISTEMU

Primeri iz prakse dela v vrtcu. Posnetki in razgovor ob primerih: spreminjanje dnevne rutine oz. predstavitev dneva v vrtcu (»drseči« samopostrežni obroki, individualizacija otrok, prehodi med aktivnostmi, disciplina in pravila v skupini – ali so potrebna in koliko).

 

PRAKTIČNE VAJE IZ ČUJEČNOSTI, ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI, SPROSTITEV, ZAVEDANJE SEBE (1.del)

ALI ZNAM ČUTITI OTROKE ALI SAMO RAZUMEM RAZVOJNE STOPNJE OTROKA? KAKO POMAGATI NEMIRNEMU OTROKU, DA OSTANE AKTIVEN IN KREATIVEN?

Če želimo začutiti otroke v skupini in jim pomagati pri sproščanju moramo biti sami točno to: sproščeni in čuječi vzgojitelji.

Ob praktičnih primerih različnih vaj za čuječnost vzgojitelja in otroka; vizualizacije za različne tipe otrok; vaje za zavedanje telesa in tehnike pravilnega dihanja; vaje za soočanje z izzivi v skupini bomo razvijali čuječnosti, zaznavanje sebe in povezali našo čuječnost z načrti dela v skupini. Tako dobimo umirjene in sproščene otroke, ki so pripravljeni na nove izzive in nova znanja – brez pritiska in vsak na svoj način in v svojem tempu.

 

5.srečanje:

PRAKTIČNE VAJE IZ ČUJEČNOSTI, ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI, SPROSTITEV, ZAVEDANJE SEBE (2.del) in KONKRETNI NAPOTKI PRI SPREMINJANJU PRAKSE V ODDELKIH

 

ALI PRI INDIVIDUALNEM DELU Z OTROKOM UPOŠTEVAMO NJEGOVA ČUTENJA? SMO DOVOLJ SENZIBILNI IN INOVATIVNI PRI ISKANJU IN POSTAVLJANJU IZZIVOV?

Čas otroštva in čas igre je izjemno pomemben in odločujoč za celo življenje. Vsaka prva izkušnja je poznana in jo psiha dojema kot varno. Zato jo bo človek ponavljal skozi celo življenje.

 

Ob koncu seminarja vsak prejme tudi posebno potrdilo in literaturo v obliki priročnika za samopomoč.

     Trajanje oz. število delavnic:

          izvedba 5 predavanj/delavnic po 4 šolske ure,

          od 17.00 do 20.15

Čas izvedbe:

          Oktober: 3.10, 10.10, 17.10 in 24.10 2018

–       November: 7.11.2018

Kraj izvedbe:

          Ljubljana, Kardeljeva ploščad 1, Bežigrad; brezplačno parkirišče je pred srednjo gradbeno šolo.

Izvajalca predavanj/delavnic:

          Mag. Andrej Debeljak,

          Petra Paver dipl. vzg., svetovalka.

Kotizacija

          300,00 €.

Rok in način prijave:

          po elektronski pošti: info@ljubecavzgoja.si

Plačilni pogoji

          v 30 dneh po izdaji računa oz. po dogovoru oz. po dogovoru.

                                                          

                                   

 

 

 

 

 

 

                                         Koordinatorka izobraževanj:

                                                                                                           Petra Paver